Trích dẫn Gửi bởi phihndhsp
học tin học môn này là môn thực hành mà sao lại đọc và chép. Chắc là do bạn ở vùng sâu vùng xa không có máy tính để thực hành. mà thầy đó dạy cũng hay, không có máy tính mà biết từng địa chỉ gõ vào rồi giảng cho học sinh hiểu là hay đấy, nội vẽ mấy cái bảng dò tìm không cũng đủ hết giờ
Máy tính chỉ là công cụ, những người học thực hành thì chỉ biết copy, cắt, dán ... code người khác có gì mà tư duy.

Học thì phải học từ nền tảng, học kiểu thực hành (vơ đuã cả nắm về Tin học) thì thà không biết còn hơn, vì học kiểu đó chỉ biết 1 góc, chắc phải lên diễn đàn hỏi lìa chia. Tôi thà không biết còn hơn.