Trích dẫn Gửi bởi minhthn129
bạn xem file mình vừa đính kèm ở post trên nhé, mình muốn lúc mình filter HCQT sẽ nhảy ra chuỗi hành chánh quản trị , kết quả cuối cùng là ra sheet HCQT để mình in , chứ cứ filter rồi lại gõ lại tên khoa phòng thì mất thời gian lắm
góp thêm một cách nữa
ở sheet fulll
cell a3

Mã:
="Khoa Phòng : "& VLOOKUP(INDEX(D6:D205,MATCH(1,INDEX(SUBTOTAL(3,OFFSET(D5,ROW(D6:D205)-5,)),),0)),G6:H13,2,0)
sau đó bạn cứ chọn filter
còn cái vụ footer thì chắc phải can thiệp bằng vba