1 dãy số từ 1 tới 50. Dùng hàm gì đễ biết có bao nhiêu lần xuất hiện 1 dãy số có 5 chữ số khác nhau. Có thễ đão ngược vị trí nhưng không được có 1 số nào không xuất hiện trong 1 dãy số
VD: 1 2 3 4 5
1 6 7 8 9
1 10 11 12 13
...
1 47 48 49 50
...
2 6 7 8 9
Em không biết giải thích như thế nào cho dễ hiểu vì em đang làm quen với excel nên mong mọi ngừoi giúp đỡ