Các bác giúp em, chức năng lọc lấy cả đoạn văn không thuộc Bảng A26 : J37, nên em phải dùng chức năng Group. Bác nào sửa lại Chức năng lọc cho em với.