Trích dẫn Gửi bởi nguyenban612
minh nhầm n2=3 , tại vì mình mở file của mình luc đấy mình xóa đi 2 cái để thử hàm
Hơn 1 người "thắc mắc" mà bạn vẫn không xem lại file bạn gởi.
Bạn thử công thức này cho N2 rồi copy sang tất cả các ô khác xem sao.
=COUNTIFS($C$2:$C$17;$M2;G$2:G$17;"<>")