[QUOTE=lenongree;713625]
Trích dẫn Gửi bởi kanila64
Thử nhe bạn: (thay đổi chỗ chữ đỏ)
=SUMPRODUCT((MONTH('Nhập liệu'!$A$3:$A$78)=INT(COLUMN(H:H)/2))*(LEFT('Nhập liệu'!$B$3:$B$78)=LEFT('kho chinh'!I$5))*('Nhập liệu'!$E$3:$E$78='kho chinh'!$B7)*('Nhập liệu'!$D$3:$D$78='kho chinh'!$Q$3)*'Nhập liệu'!$H$3:$I$78)

P/s: Bạn để tiêu đề là quý 1/2016, mà ở dưới là tháng 4,5,6, nếu là quý 1 thì bạn chỉnh là :
INT(COLUMN(B:B)/2) nhe bạn!!!
Mình đã làm theo ý bạn nhưng sao không nhảy ra kết quả nhỉ, bạn xem file đính kèm rồi chỉnh dùm mình với. [IMG]images/smilies/a43.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a43.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a43.gif[/IMG]
Thanks bạn nhiều.