đầu tiên cho mình sinh lỗi ko biết post nội dung ở đây đúng ko.
Nhờ các bác giúp giùm. File của mình ko gõ được 2 chữ số cuối. Nó cứ tự chuyển thành 2 số 0. Cứ sau 15 chữ số đầu thì toàn bộ khúc sau thành số 0 hết.
Cám ơn