Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 21

Chủ đề: điền màu tự động vào ô trong excel

 1. #1
  xvietsao Guest

  điền màu tự động vào ô trong excel

  E có một bài toán thế này , mong ace diễn đàn giúp e ạ.
  ----
  E có một bảng gồm 7 màu khác nhau ( Bao gồm Yellow,light blue, gray, green, pink, ivory, red)
  bài toán đặt ra là điền 7 màu trên vào 5 ô ( B15-F15) như file đính kèm
  ---
  Thuật toán để điền màu vào 5 ô như sau:

  B1: điền màu vàng ở ô số 1, và điền tất cả các khả năng xảy ra với 6 màu còn lại vào 4 ô còn lại.
  B2: điền đồng thời màu vàng vào ô số 1 và 2, sau đó điền tất cả các khả năng xay ra với 6 màu còn lại với 3 ô còn lại
  B3: điền đồng thời màu vàng vào ô số 1, 2 và 3, sau đó điền tất cả khả năng xảy ra với 6 màu còn lại ở 2 ô còn lại
  B4: điền đồng thời màu vàng vào ô 1, 2, 3 và 4, sau đó điền tất cả các khả năng xảy ra với 6 màu còn lại ở 1 ô còn lại
  B5: điền màu vàng ở tất cả 5 ô khi làm xong 4 bước trên.
  B6: lập lại các bước 1,2,3,4,5 ở trên với các màu còn lại theo thứ tự. (light blue, gray, green, pink, ivory, red)

  ---
  <div></div>
  Mong ace giúp đỡ,

 2. #2
  tgvhgame Guest
  Trích dẫn Gửi bởi kute2007
  E có một bài toán thế này , mong ace diễn đàn giúp e ạ.
  ----
  E có một bảng gồm 7 màu khác nhau ( Bao gồm mãu từ D0-D6)- Như hình
  -
  Bài toán đặt ra là điền tất cả các màu và trong 5 ô - E ký hiệu là ô số 1- số 2- số 3- số 4 - số 5.

  Cách điền như sau:
  Bước 1: Điền tất cả Màu D0 ở vị trí đầu tiên
  Bước 2: điền tất cả Màu D0 ở vị trí đầu tiền và vị trí thứ 2
  BƯớc 3: Ap dụng cách điền tương cho tới khi vị trí đầu và vị trí cuối đều có cùng màu D0
  Bước 3: Lặp lại bước 1-bước 2-bước 3 cho màu D1-D2-D3-D4-D5-D6.
  ---
  Nếu điền thủ công thì rất khó, nên e up lên diễn dần file , mong ace viết code giùm e ạ.
  Em cảm ơn ace rất nhiều ,
  Bạn giải thích rõ hơn được không? Mình vẫn chưa hiểu rõ ý bạn lắm!

 3. #3
  banhmysaigon Guest
  Trích dẫn Gửi bởi chuot0106
  Bạn giải thích rõ hơn được không? Mình vẫn chưa hiểu rõ ý bạn lắm!
  CÓ nghĩa là mình có 7 màu khác nhau, được ký hiệu là D0-...D6 . Như trên hình.
  Giờ mình muốn điền các màu vào ô 1-2-3-4-5 theo phương pháp mình nói ở trên.

 4. #4
  Trích dẫn Gửi bởi kute2007
  CÓ nghĩa là mình có 7 màu khác nhau, được ký hiệu là D0-...D6 . Như trên hình.
  Giờ mình muốn điền các màu vào ô 1-2-3-4-5 theo phương pháp mình nói ở trên.
  Bạn hãy xem lại bài trước khi gửi nhé! Tôi thấy giữa lời giải thích của bạn và phần minh họa mâu thuẫn(Chỗ in đậm) nên tôi mới bảo bạn giải thích lại.

  Trích dẫn Gửi bởi kute2007
  E có một bài toán thế này , mong ace diễn đàn giúp e ạ.
  ----
  E có một bảng gồm 7 màu khác nhau ( Bao gồm mãu từ D0-D6)- Như hình
  -
  Bài toán đặt ra là điền tất cả các màu và trong 5 ô - E ký hiệu là ô số 1- số 2- số 3- số 4 - số 5.

  Cách điền như sau:
  Bước 1: Điền tất cả Màu D0 ở vị trí đầu tiên
  Bước 2: điền tất cả Màu D0 ở vị trí đầu tiền và vị trí thứ 2
  BƯớc 3: Ap dụng cách điền tương cho tới khi vị trí đầu và vị trí cuối đều có cùng màu D0
  Bước 3: Lặp lại bước 1-bước 2-bước 3 cho màu D1-D2-D3-D4-D5-D6.
  ---
  Nếu điền thủ công thì rất khó, nên e up lên diễn dần file , mong ace viết code giùm e ạ.
  Em cảm ơn ace rất nhiều ,

 5. #5
  trangda Guest
  Trích dẫn Gửi bởi chuot0106
  Bạn hãy xem lại bài trước khi gửi nhé! Tôi thấy giữa lời giải thích của bạn và phần minh họa mâu thuẫn(Cỗ in đậm) nên tôi mới bảo bạn giải thích lại.
  đó là cách để điền tất cả khả năng vào ô 1-2-3-4-5 bạn à.

  đầu tiền sẽ điền tất cả khả năng của Màu D0 vào ô đầu tiên là ô 1, sau đó điền tiếp màu D0 vào ô 1 và ô 2.. cứ làm tương tự cho tới khi ô 1-2-3-4-5 đều có màu D0. CÁch điền tương tự cũng giống như Màu D1-D2-D3-D4-D5-D6

 6. #6
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Mong các ace chỉ giúp e ạ

 7. #7
  Thinhquangchem Guest
  các ace cao thủ giúp e cách điền màu vào ô vuông ạ

 8. #8
  hungpro9x Guest
  Trích dẫn Gửi bởi kute2007
  đó là cách để điền tất cả khả năng vào ô 1-2-3-4-5 bạn à.

  đầu tiền sẽ điền tất cả khả năng của Màu D0 vào ô đầu tiên là ô 1, sau đó điền tiếp màu D0 vào ô 1 và ô 2.. cứ làm tương tự cho tới khi ô 1-2-3-4-5 đều có màu D0. CÁch điền tương tự cũng giống như Màu D1-D2-D3-D4-D5-D6
  Tô tiếp vào vùng kết kết khoảng 10 hàng nữa xem sao vì đây là một dạng : "nhìn kết quả, đoán đề bài"
  Những cell trong bảng tính có địa chỉ (hàng, cột) rõ ràng, bạn nên dùng nó, thí dụ [B16], [C18].... đừng viết là "ô 1", "ô 2"
  Thân

 9. #9
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi kute2007
  E có một bài toán thế này , mong ace diễn đàn giúp e ạ.
  ----
  E có một bảng gồm 7 màu khác nhau ( Bao gồm Yellow,light blue, gray, green, pink, ivory, red)
  bài toán đặt ra là điền 7 màu trên vào 5 ô ( B15-F15) như file đính kèm
  ---
  Thuật toán để điền màu vào 5 ô như sau:

  B1: điền màu vàng ở ô số 1, và điền tất cả các khả năng xảy ra với 6 màu còn lại vào 4 ô còn lại.
  B2: điền đồng thời màu vàng vào ô số 1 và 2, sau đó điền tất cả các khả năng xay ra với 6 màu còn lại với 3 ô còn lại
  B3: điền đồng thời màu vàng vào ô số 1, 2 và 3, sau đó điền tất cả khả năng xảy ra với 6 màu còn lại ở 2 ô còn lại
  B4: điền đồng thời màu vàng vào ô 1, 2, 3 và 4, sau đó điền tất cả các khả năng xảy ra với 6 màu còn lại ở 1 ô còn lại
  B5: điền màu vàng ở tất cả 5 ô khi làm xong 4 bước trên.
  B6: lập lại các bước 1,2,3,4,5 ở trên với các màu còn lại theo thứ tự. (light blue, gray, green, pink, ivory, red)

  ---
  Tập Tin Ðính Kèm 155954
  Mong ace giúp đỡ,
  cứ theo đề bài mà làm


  Mã:
  Dim arrResult, lCount As Long
  
  
  Public Sub hello()
  Dim r As Byte, colors, ub As Byte, c As Byte, arr, k As Long
  colors = Array(65535, 16776960, 13553360, 5287936, 6684927, 10092543, 255, 11892015)
  ub = UBound(colors)
  ReDim arr(0 To ub - 1)
  ReDim arrResult(1 To 1000000, 1 To 5)
  lCount = 0
  
  
  For r = 0 To ub Step 1
    k = 0
    For c = 0 To ub Step 1
      If c <> r Then
        arr(k) = c
        k = k + 1
      End If
    Next
    fillHello 1, 4, ub - 1, ";", arr, r
    fillHello 1, 3, ub - 1, ";", arr, r
    fillHello 1, 2, ub - 1, ";", arr, r
    fillHello 1, 1, ub - 1, ";", arr, r
    lCount = lCount + 1
    For c = 1 To UBound(arrResult, 2) Step 1
      arrResult(lCount, c) = r
    Next
  Next
  Application.ScreenUpdating = False
  With Sheet1
    .Range("B16:F" & (.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row + 20)).Interior.ColorIndex = -4142
    For k = 1 To lCount Step 1
      For c = 1 To UBound(arrResult, 2) Step 1
        .Range("A" & k + 15).Offset(, c).Interior.color = colors(arrResult(k, c))
      Next
    Next
  End With
  Application.ScreenUpdating = True
  End Sub
  
  
  Private Sub fillHello(i As Byte, limI As Byte, maxNum As Byte, tmp As String, arr, missingItem As Byte)
  Dim r As Byte, lStart As Long, lPos As Long, bCol As Byte
  If i <= limI Then
    For r = 0 To maxNum Step 1
      If InStr(1, tmp, ";" & r & ";") = 0 Then
        fillHello i + 1, limI, maxNum, tmp & r & ";", arr, missingItem
      End If
    Next
  Else
    lCount = lCount + 1
    tmp = Mid(tmp, 2)
    lStart = 1
    lPos = InStr(1, tmp, ";")
    For r = 1 To UBound(arrResult, 2) - limI Step 1
      bCol = bCol + 1
      arrResult(lCount, bCol) = missingItem
    Next
    
    Do While lPos > 0
      bCol = bCol + 1
      arrResult(lCount, bCol) = arr(Mid(tmp, lStart, lPos - lStart))
      lStart = lPos + 1
      lPos = InStr(lStart, tmp, ";")
    Loop
  End If
  End Sub

 10. #10
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi AutoReply
  cứ theo đề bài mà làm


  <div class="bbcode_container">
  <div class="bbcode_description">Code:
  </div>
  </div>
  Em cảm ơn bác nhưng bác ơi, bác có thể hướng dẫn cách chạy code trên được k ạ? e là người ngoại đạo chứ k giỏi excel vs lập trình ạ
  .Cảm ơn bác nhiều ạ

Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •