Trích dẫn Gửi bởi kute2007
Mình gửi lại hình chụp tô khoảng 10 ô nhé, đại ý là có tất cả 7 màu khác nhau. giờ điền tất cả khả năng tô 7 màu khác nhau vào 5 vị trí .
Tập Tin Ðính Kèm 155947
Tặng bạn 18.095 trường hợp "có khả năng xảy ra".
Do không hiểu nên tôi sẽ không tham gia topic này nữa.