Trích dẫn Gửi bởi Ba Tê
Bạn tạo topic khác, đính kèm file giống thật, có các sheet Báo cáo mẫu, nêu rõ yêu cầu cho từng loại báo cáo.
Hơn 19 bài mà bạn hỏi chung chung ai biết bạn muốn hỏi đến bài nào.
File trong topic này luôn bạn ơi, mình đính kèm lại. Bạn xem sửa thế nào.