Hiện mình có làm 1 file xuất nhập tồn đẻ kiểm soát hàng điện thoại trong kho của chủ,nhưng trình độ exel của mình có giới hạn,file mình làm ra chủ hiện nay yêu cầu thêm 1 yếu tố như sau

Làm sao để nhìn vào tổng hàng tồn có thể biết được còn máy gì,tình trạng đã unblock hay lock,đã active hay chưa active.

Các anh chỉ xem giúp trên file em sheet hàng tồn phải làm thế nào bây giờ,hiên nay chi có thể kiểm tra được đang còn máy gì,số lương bao nhiu chứ em không biết làm thế nào để biết trong những cây máy còn lại đó chi tiết nó như thế nào.
[IMG]images/smilies/a41.gif[/IMG][IMG]images/smilies/a41.gif[/IMG]