Trích dẫn Gửi bởi manthanhduy
Anh quanghai1969ơi cho em hỏi khi em thực hiện như thế này:Chọn Insert > Name > Define
Trong hộp Name in workbook nhập TINH
Trong hộp Refers to nhập = EVALUATE($A1) >>> Chú ý dấu $
Chọn Ok và thoát ra
Tại B1 nhập = TINH
Thì em thực hiện được nhưng khi tắt file và mở lại không lưu được.
Tham khảo http://www.giaiphapexcel.com/forum/s...b%E1%BA%A1n%29
-> bài #6 và #11