Chào các anh chị!
Em có 1 file như đính kèm. Yêu cầu là điền số từ bảng bên dưới vào bảng trên.
Nhờ các anh chị hướng dẫn giúp.
Cám ơn các anh chị.