Áp dụng với các doanh nghiệp muốn sử dụng dịch vụ BHXH để kê khai, theo dõi khai báo tình hình phát sinh với cơ quan bảo hiểmNội dung công việc mà ketoanmvb thực hiện khi quý khách hàng chọn dịch vụ kế toán này bao gồm:

Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động, soạn thảo nội quy, quy chế lao động, thỏa ước lao động tập thể phù hợp với quy định BHXH, tiền lương hiện hành, và phù hợp với doanh nghiệp
Tính tiền lương nhân viên hàng tháng
Tính tiền BHXH, BHYT, BHTN. BHTNLĐ khấu trừ vào lương
Lập bảng thanh toán lương
Hàng tháng thông báo đến khách hàng số tiền cần đóng cho cơ quan BHXH
Báo tăng, giảm lao động cho cơ quan nhà nước theo quy định
Trực tiếp thực hiện các thủ tục cho người lao động tại cơ quan bảo hiểm
Tư vấn các vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT…chế độ lao động
Cập nhật chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp và người lao động

Bảng giá phí dịch vụ BHXH

Số lượng lao động tham gia BHXH Phí dịch vụ/tháng
Từ 1 đến 10 người 500.000 – 1.000.000 VNĐ
Từ 11 đến 20 người 1.200.000 VNĐ
Từ 21 đến 30 người 1.500.000 VNĐ
Từ 31 đến 40 người 1.700.000 VNĐ
Từ 41 đến 50 người 2.000.000 VNĐ
Từ 51 người trở lên thỏa thuận

Giá dịch vụ hưởng chế độ thai sản, ốm đau cho người lao động

Số lượng lao động Phí dịch vụ
ĐVT: đồng/người
từ 01 đến 05 người 1.000.000
từ 05 đến 10 người 700.000
từ 11 người trở lên 500.000

Giá dịch vụ làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp

Số lượng lao động Phí dịch vụ
ĐVT: đồng/người
từ 01 đến 05 người 2.000.000
từ 05 đến 10 người 1.500.000
từ 11 người trở lên 1.000.000

Source: https://ketoanmvb.com/dich-vu-ke-toa...-tron-goi.html